Zveřejněno

Rozhodnutí o změně akcií

Rozhodnutí o změně typu akcií společnosti Scooters a.s  

Rozhodnutím jediného akcionáře Petra Majera, zaznamenaného notářským zápisem N401/2018, NZ 293/2018 ze dne 2.11.2018, se schvaluje přeměna všech 20ks kmenových akcií společnosti SCOOTERS, a.s. na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých, na zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie) o jmenovité hodnotě každé 100.000,-Kč, slovy jednostotisíc korun českých, na jméno, a rozhoduje se, že lhůta, ve které je každý akcionář povinen odevzdat společnosti všechny akcie, se stanoví v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií; v téže lhůtě jsou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír připsán.


Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací